Simbioza
GIBA

Simbioza Šole

Kaj so Simbioza Šole?

Gre za nacionalno mrežo slovenskih OŠ in SŠ, ki si z izvajanjem medgeneracijskih Simbioza aktivnosti pridobijo naziv Simbioza Šola. 

Predstavlja projekt trajnostnega e-opismenjevanja starejših v lokalnih skupnostih prek medgeneracijskega sodelovanja in povezovanja. Šole, ki imajo kapacitete, infrastrukturo in interes za neformalno učenje in širjenje družbenih vrednot, predstavljajo idealen most med trajnostnim nadaljevanjem vseslovenske akcije "Simbioza e-pismena Slovenija" in integracijo lokalne skupnosti. Ker se je model medgeneracijskega sodelovanja izkazal kot izjemno učinkovit pri nagovarjanju staranja družbe, smo ga preizkusili tudi na področju športa prek Simbioza Giba vseslovenskih akcij, kjer je bil odziv že od začetkov akcij neverjeten. 

Cilj projekta je vzpostaviti aktivno nacionalno mrežo proaktivnih osnovnih in srednjih šol po Sloveniji in tujini, ki si pridobijo naziv Simbioza Šola. Za pridobitev naziva šole brezplačno ponudijo računalniške učilnice za izvajanje računalniških delavnic za starejše in/ali izvajajo aktivnosti medgeneracijskega gibanja. S svojimi učenci – prostovoljci v roku tekočega šolskega leta izvedejo računalniške delavnice po naših učnih načrtih in/ali učne ure gibanja med generacijami, ter na ta način starejšim v lokalnem okolju brezplačno predstavijo osnove dela z računalnikom in zdravo življenje prek gibanja. 

Sodelovanje v projektu je za šole brezplačno in temelji na prostovoljskem udejstvovanju in neformalnem učenju. V šolskem letu 2017/2018 je sodelovalo 145 OŠ, SŠ, kar predstavlja več kot 23% vseh slovenskih OŠ in SŠ. Novost je, da se letos poleg šol lahko vključijo tudi knjižnice in izobraževalni centri. V tem projektu prepoznamo tudi doprinos k temu, da Slovenija (p)ostane digitalna referenčna država, zato vzgajamo mlade v mentaliteti, da mora digitalna družba biti tudi vključujoča družba za vse generacije.

 

Vizija

Vzpostavitev nacionalne mreže Simbioza Šol, z vključitvijo osnovnih in srednjih šol v Sloveniji in tujini, ki si vsako leto z izvajanjem medgeneracijskega programa zagotovijo naziv Simbioza Šola. Mreža šol omogoča širši populaciji starejših brezplačen prvi stik z računalnikom in na ta način pripomore k večjemu deležu računalniško pismenih oseb med starejšimi prebivalci Slovenije. Poleg računalniških aktivnosti šole izvajajo tudi aktivnosti medgeneracijskega gibanja in učenja o aktivnem življenjskem slogu.

Zakaj?

Mladi, rojeni v digitalno družbo, že od rane mladosti posedujejo osnovne digitalne veščine rokovanja s pametnimi napravami, medtem ko veliko starejših te možnosti ni imelo. Sodobna informacijska družba predvideva uporabo pametnih tehnologij v vsakdanjem življenju in ob tem Simbioza poudarja družbeno vključenost vseh generacij. Skupaj pod pobudo vseživljenjskega učenja poudarjamo tudi pomen gibanja za aktivno življenje in s tem potrjujemo model medgeneracijskega sodelovanja na praktično vseh področjih.

Zakaj se pridružiti?

S pridobitvijo naziva Simbioza Šola srednje in osnovne šole po vsej Sloveniji sporočajo, da podpirajo medgeneracijsko sodelovanje, da se zavedajo pomembnosti prenosa znanja s starejših na mlade in gradnje prihodnosti, ki bo lepša za vse generacije. Šole s sodelovanju v programu bogatijo svojo ponudbo in vzgajajo nove generacije aktivnih posameznikov, ki se zavedajo družbene odgovornosti. Povezujejo lokalno okolje in sodelujejo pri premagovanju družbenih problemov.

10 KORAKOV ZA SIMBIOZA ŠOLO

Koraki za postopek dela posamezne ustanove, da postane Simbioza šola, se vključi v mrežo Simbioza šol in pridobi znak Simbioza šola.

  1. Prijava v program Simbioza šola.
  2. Določitev koordinatorja na šoli.
  3. Pregled priročnikov in pogojev za pridobitev naziva, ob nejasnostih se kontaktira ekipo projekta Simbioza šola.
  4. Priprava načrta in terminskega plana za izvedbo računalniških delavnic.
  5. Povezovanje z lokalnim okoljem, vzpostavitev stika z organizacijami, ki se ukvarjajo s starejšimi in iskanje starejših udeležencev delavnic.
  6. Seznanjanje prostovoljcev z delom s starejšimi in pregled kurikuluma. 
  7. Obveščanje in ozaveščanje o projektu in medgeneracijskem sodelovanju - v šoli, lokalni in širši skupnosti.
  8. Izvedba računalniških ali gibalnih delavnic v obsegu 2x10 ur (več info na spletni strani www.simbiozasola.com).
  9. Poročilo o izvedbi, oddaja seznama udeležencev, fotoutrinkov. 
  10. Podelitev naziva Simbioza šola. 

Program se izvaja v okviru šolskega leta. Začne se v septembru s pripravo znotraj posameznih šol, od oktobra do maja potekajo dejavnosti, junija se sodelujočim šolam podeli nazive, v času poletnih počitnic poteka evalvacija projekta in priprava na naslednje šolsko leto.

KDO IN KJE SE LAHKO PRIJAVI?

Sodeluje lahko vsaka osnovna in srednja šola, ki želi delovati družbeno odgovorno, krepiti medgeneracijsko sodelovanje v lokalnem okolju in prenašati pozitivne zglede na mlade generacije. Prav tako so dobrodošle knjižnice, VIZ-i, medgeneracijski centri in ostale izobraževalne organizacije, ki želijo izvajati Simbioza Šola aktivnosti.

Za sodelovanje obiščite www.simbiozasola.com.

simbiozo ponosno predstavlja: