Simbioza
GIBA

Pogoji uporabe

Varovanje zasebnosti

Simbioza Genesis, socialno podjetje, organizator projekta Simbioza, se zavezuje, da bo spoštoval in varoval zasebnost obiskovalcev in uporabnikov spletne strani www.simbioza.eu. Podatkov, ki nam jih boste posredovali preko spletne strani, ne bomo nikoli uporabili brez vašega privoljenja, jih kakorkoli posredovali ali dali v uporabo tretjim osebam, razen ko je to v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in potrebno zaradi izvedbe projekta Simbioza ali svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem.  V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Prijavljeni uporabniki Simbiozi Genesis, socialnemu podjetju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007). Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu.

Zagotavljamo, da bomo vse podatke, ki nam jih boste na kakršenkoli način posredovali, brezpogojno varovali ter ravnali z njimi v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Podatki, pridobljeni preko spletnega prijavnega obrazca, se bodo uporabljali zgolj za interne namene zbiranja in vodenja prijav, organizacije in izpeljave projekta Simbioza. Uporabnik s prijavo preko spletnega prijavnega obrazca soglaša z obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani upravljalca zbirke podatkov, Simbioza Genesis, socialno podjetje, in izjavlja, da je seznanjen z namenom obdelave teh osebnih podatkov ter z njihovim hranjenjem v namen projekta Simbioza.

Spletni prijavni obrazec vsebuje naslednje podatke: ime in priimek udeleženca, kontaktni telefon, email, letnico rojstva, podatek ali se prijavlja kot udeleženec delavnic ali kot prostovoljec  ter pri udeležencih delavnic še podatek o dosedanji uporabi računalnika in načinu prijave.

Uporabnik hkrati z izpolnitvijo osebnih podatkov preko spletnega prijavnega obrazca soglaša, da ga organizacijska ekipa Smbioze Genesis, socialnega podjetja preko prijavnega elektronskega naslova redno obvešča o poteku projekta in posreduje informacije, ki so potrebne za izpeljavo projekta. Uporabnik je seznanjen, da v kolikor tega ne želi oziroma se želi odjaviti od elektronskega obveščanja, lahko to kadarkoli stori z odjavo preko poštnega naslova info@simbioza.eu.

Uporabnik z izpolnitvijo osebnih podatkov preko spletnega prijavnega obrazca soglaša tudi, da mu organizacijska ekipa Simbioze Genesis, socialnega podjetja preko prijavnega elektronskega naslova posreduje ponudbo pokroviteljev projekta Simbioza. Uporabnik je seznanjen, da v kolikor tega ne želi oziroma se želi odjaviti od elektronskega obveščanja, lahko to kadarkoli stori z odjavo preko poštnega naslova info@simbioza.eu.

Sodelujoči lahko od organizatorja/upravljalca kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno prenehat uporabljati njegove osebne podatke, in sicer tako, da organizatorju to sporoči na elektronski naslov info@simbioza.eu.

Z oddajo prijave se sodelujoči strinja, da na organizatorja projekta Simbioza, Simbioza Genesis, socialno podjetje, prenese vse materialne avtorske pravice za pripravo morebitnega foto in video materiala, ki bo nastal v času izvajanja delavnic. Z navedeno dodelitvijo in prenosom Simbioza Genesis, socialno podjetje pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do foto, avdio in video materiala.

V primeru kakršnihkoli vprašanj glede varovanja zasebnosti podatkov, delovanja ali uporabe spletne strani in projekta Simbioza, nas kontaktirajte na info@simbioza.eu.

Simbioza Genesis, socialno podjetje si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev.

simbiozo ponosno predstavlja: