Simbioza
GIBA

Simbioza Šole

Kaj so Simbioza Šole?

Družbeni problemi, ki izhajajo iz spremenjene starostne strukture prebivalstva, zahtevajo nove rešitve tudi na področju izobraževanja starejših ljudi. Pomembno bo, da bo zaradi starajoče se družbe z izobraževanjem mogoče spreminjati odnos vseh do starosti, staranja in starih ljudi. S pomočjo izobraževanja naj bi prišlo do premika v razumevanju starosti ter razvoja potencialov starih ljudi v kulturnem, ekonomskem, političnem in družbenem življenju.

Vseslovenska akcija Simbioza je razvila model računalniških delavnic za starejše, kjer se le-ti učijo od mladih in v enem tednu spoznajo osnove uporabe računalnika.  Projekt Simbioza šola želi ta model prenesti v trajnostno zgodbo s pomočjo osnovnih in srednjih šol, ki v svojem lokalnem okolju prevzamejo organizacijo izvedbe računalniških delavnic. Cilj projekta je mreža osnovnih in srednjih šol, ki si pridobijo naziv Simbioza šola. Za pridobitev naziva šole s svojimi učenci vsaj dvakrat v šolskem letu izvedejo računalniške delavnice za starejše. Šole so ob upoštevanju naših priporočil avtonomne pri obliki in časovnemu izvajanju zahtevanih vsebin.

Poleg tega pa bo vsaka sodelujoča šola pod svoje okrilje vzela še starejšega »varovanca« in preko svojih učencev skrbela zanj, mu pomagala pri vsakdanjih opravilih, se z njim družila ter spoznavala tudi v vsakdanjem življenjskem ritmu, v obsegu, ki ga bo določila šola sama.

 

Vizija

Vzpostavitev mreže Simbioza šol, z vključitvijo večine slovenskih osnovnih in srednjih šol, ki si vsako leto z izvajanjem medgeneracijskega programa zagotovijo naziv Simbioza Šola. Mreža šol omogoča širši populaciji starejših brezplačen prvi stik z računalnikom in na ta način pripomore k večjemu deležu računalniško pismenih oseb med starejšimi prebivalci Slovenije.

Zakaj?

Z izredno hitrim razvojem računalniške tehnologije v zadnjih 30 letih,  njena vpetost v vsakodnevno življenje in trendi, ki napovedujejo nadaljno rast na tem področju, se je računalniška pismenost postavila ob bok literarni pismenosti. Nepoznavanje računalniških orodij danes ni več le pomankljivost, temveč ovira pri kalitetnem življenju, ki posameznika postavlja na rob družbe.

Zakaj se pridružiti?

S pridobitvijo naziva Simbioza Šola srednje in osnovne šole po vsej Sloveniji sporočajo, da podpirajo medgeneracijsko sodelovanje, da se zavedajo pomembnosti prenosa znanja s starejših na mlade in gradnje prihodnosti, ki bo lepša za vse generacije. Šole s sodelovanju v programu bogatijo svojo ponudbo in vzgajajo nove generacije aktivnih posameznikov, ki se zavedajo družbene odgovornosti. Povezujejo lokalno okolje in sodelujejo pri premagovanju družbenih problemov.

10 KORAKOV ZA SIMBIOZA ŠOLO

Koraki za postopek dela posamezne ustanove, da postane Simbioza šola, se vključi v mrežo Simbioza šol in pridobi znak Simbioza šola.

  1. Prijava v program Simbioza šola.
  2. Določitev koordinatorja na šoli.
  3. Pregled priročnikov in pogojev za pridobitev naziva, ob nejasnostih se kontaktira ekipo projekta Simbioza šola.
  4. Priprava načrta in terminskega plana za izvedbo računalniških delavnic.
  5. Povezovanje z lokalnim okoljem, vzpostavitev stika z organizacijami, ki se ukvarjajo s starejšimi in iskanje starejših udeležencev delavnic.
  6. Seznanjanje prostovoljcev z delom s starejšimi in pregled kurikuluma. 
  7. Obveščanje in ozaveščanje o projektu in medgeneracijskem sodelovanju - v šoli, lokalni in širši skupnosti.
  8. Izvedba računalniških delavnic v obsegu 2x10 ur.
  9. Poročilo o izvedbi, oddaja seznama udeležencev, fotoutrinkov. 
  10. Podelitev naziva Simbioza šola. 

Program se izvaja v okviru šolskega leta. Začne se v septembru s pripravo znotraj posameznih šol, od oktobra do maja potekajo dejavnosti, junija se sodelujočim šolam podeli nazive, v času poletnih počitnic poteka evalvacija projekta in priprava na naslednje šolsko leto.

KDO IN KJE SE LAHKO PRIJAVI?

Sodeluje lahko vsaka osnovna in srednja šola, ki želi delovati družbeno odgovorno, krepiti medgeneracijsko sodelovanje v lokalnem okolju in prenašati pozitivne zglede na mlade generacije.

Za sodelovanje izpolnite prijavnico in poslali vam bomo vsa nadaljna navodila (prijavnica bo dodana v kratkem).

simbiozo ponosno predstavlja: